11 kvadratmeter poster från vrakområdet

Poster HR871 Skywater-media Skywater

Postern klar från vrakområdet.

Idag har SCSC varit hos Goce på X-import i Trelleborg och tittat på vår elva kvadratmeter stora poster som kommer bli en del av SCSC (Swedish Coast and Sea center) mobila utställning om historien och bärgningarna av det Kanadensiska bombflyget Halifax HR871.

Tack Goce / X-import för vänligt och proffsigt bemötande.

Skywater-media har varit med under hela arbetets gång. Nu går vi snart igång med andra säsongen i projektet och ser fram emot ett spännande år.

En gigantisk fotomosaik

Fotomosaik Halifax HR871 Skywater-media Skywater

Fotomosaik från kartläggning av vrakdelar.

I April månad 2016 påbörjade vi tillsammans med Swedish coast and sea center och Halifax 57 Rescue Canada en omfattande kartläggning av vrakdelar på den fina sandbottnen omkring det störtade bombplanet Halifax Hr-871 strax söder om Falsterbo. Kartläggningen och fotomosaik utfördes av Skywater-media har varit en förberedande fas inför bärgningarna av flygplansresterna.

Vrakplatsen är dokumenterad med 3D-teknik och utifrån detta material har det skapats en storskalig fotomosaik på hela 30.000 MP (megapixel). En fotomosaik är flera bilder av en plats eller föremål sammansatta utan skarv till en bild. Arbetet med att fotografera vrakplatsen har tagit nästan 5 månader och cirka 3500 av bilderna har används för att framställa mosaiken, som är stor nog för att kunna fylla en hel vägg.

Målet med kartläggningen är bland annat att tillverka bilder, filmmaterial och 3D-modeller till en utställning om projektets gång. En del av materialet har redan visats på Bombers Command Museum, Alberta i Kanada, där alla delar från vraket ska användas för att restaurera ett Halifax flygplan till utställningsskick.

Kartläggningen av B17 ”Stinker” vrakplatsen

B17 stinker Skywater-media

B17 ”Stinker” Från januari 2016

Kartläggning av vrakplatsen omkring det störtade bombplanet b-17g ”Stinker” utanför Trelleborg. För nuvarande arbetar vi med både 3D-bilder och mer traditionella 2D-bilder. Här är senaste uppdateringen där man kan se en stor del av vrakplatsen. Motorer landningsställ och propellrar framhävs tydligt i denna bild.

Hur många Propellrar hittar ni?

Denna kartläggning gjordes året efter att flygplanet hittades av Tobias Melin och Johan Öberg.

Halifax HR871 – kartläggning av vrakplatsen

Halifax Hr871 Vinge Skywater-media Skywater

Halifax Hr871 kartläggs med 3D-teknik.

Vi fortsätter 3D-kartläggningen av vrakplatsen kring Halifax Hr871 tillsammans med SCSC (Swedish Coast and Sea center) utanför kusten i skåne, fram till idag har tre fjärdedelar av den första fasen fotograferats och renderats till en färdig bild. Fas ett består av att kartlägga platsen före friläggningen av alla delar under sanden, och fas två är att fotografera hela platsen ytterligare en gång för att få en bild av hur det ser ut efter friläggningen. Fram till idag har vi tagit ca 3000 bilder till 3D-kartan.

http://www.coastandseacenter.se/uppdatering-av-projektet-med-att-barga-bombplanet-halifax-hr871/

Skeppsklockan fanns kvar på vraket Tumlaren.

Skeppsklockan Tumlaren Skywater-media Skywater P-dyk

Skeppsklockan hittades på Tumlaren som sjönk utanför Ystad.

Patrik Juhlin från P-dyk har hittat skeppsklockan och tillhörande vraket som han sökt efter i många år. Tumlaren är en gammal dykbåt som gick i Helsingborgs dykarklubbs regi, den sjönk utanför Ystads kust för mer än 40 år sedan. Ända sedan dess har Patrik ständigt hållit koll på ekolodet efter detta vrak

Skywater-media var med strax efter fyndet och fick vara med att dokumentera vrakplatsen. Man kan tydligt se klockan ligga på mitten av masten.

3D Tumlaren Skywater-media Skywater P-dyk
3D Tumlaren Skywater-media Skywater P-dyk